ILYADA’DAKİ APOLLON RAHİBİ KRYSES’IN TAPINAĞI

İşimiz Antik Yunan metinleri. Okudukça yeni şeylerin peşine düşmemiz normal karşılanmalı. 
Mesela, Ilias’ın (Azra Erhat çevirisiyle İlyada) açılış sahnesini hatırlatan antik bir şehir çıktı karşıma bir yolculukta.
Şöyle ki, meşhur antik metinin başlarında Apollo rahibi Kryses, Troya önlerindeki Akha kampına gelir ve Agememnon’un kentlerini yağmalarken ganimet  olarak tutsak aldığı kızı Khryseis’i geri ister. Agamemnon inatla kızı babasına vermez. Çok beğenmiştir. Kendine eş yapmak istemektedir. Rahip, Tanrısı Apollon’a yakarır, kızını kurtarmasını ister. Rahibine kötü davranılmasına öfkelenen Apollon, Akha ordusuna (fareden bulaşan) bir veba salar, dokuz gün dokuz geçe ordu hastalıktan kırılır. Araya kahinler girer. Kahin Kalkas Agamemnon’a kızı vermesini buyurur. Agamemnon sonunda razı gelir.
Odysseus’un gözetiminde Khryses, Krysa’ya (Assos yakınlarındaki Gülpınar) getirilir ve şükran sunmak amacıyla Apollon’a kurbanlar kesilir.Bir başka hikayede ise Apollon, rahip Kryseis’e sinirlenir ve halkına yolladığı farelerle ekinlere zarar verdirip halkı cezalandırır. Rahip de Apollon’u onurlandırmak için ona Smintheion ismine vurgu yapan bir tapınak yaptırır. İşte beni basamaklarında gördüğünüz tapınak bu. Çok heyecanlı değil mi?
Antik Yunan’da Tanrı Apollon adına oluşturulan kutsal alanlar su kaynaklarına yakın yerlerde veya fotoğraflardaki Smintheion kutsal alanı gibi doğrudan kaynak başında yapılırdı. Neden mi? Çünkü Tanrı’dan haberler veren rahipler bunu suya bakarak yaparlardı. Apollon, kehanet Tanrısı’ydı. Rahipler haberleri ondan alırlardı. O yüzden Apollon adına yapılan birçok önemli tapınaktan hatta kehanet merkezinden söz edebiliriz. Yani Apollon sinirlerdirilmeye gelmezdi.
Smintheion, belli ki o dönemde Troya’nın önemli kutsal merkezlerinden biriydi. Tahminlere göre kazılarda bulunan Kutsal Yol bu alanı 35 km ötedeki Troya’ya bağlıyordu. Bu yoldan yılın belli dönemlerinde binlerce insan kurban kesmeye ya da festivalleri izlemeye Smintheion’a geliyordu. 
Yani yolunuz Gülpnar’a düşer de taşlara kazınmış Ilias’tan hikayeleri görme şansınız olursa ne kadar önemli bir yerde olduğunuzu fark edin. 

0 Replies to “ILYADA’DAKİ APOLLON RAHİBİ KRYSES’IN TAPINAĞI”